Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

מסכת סוכה, פרק ה', משנה ה':

אֵין פּוֹחֲתִין מֵעֶשְׂרִים וְאַחַת תְּקִיעוֹת בַּמִּקְדָּשׁ וְאֵין מוֹסִיפִין עַל אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה. בְּכָל יוֹם הָיוּ שָׁם עֶשְׂרִים וְאַחַת תְּקִיעוֹת: שָׁלשׁ לִפְתִיחַת שְׁעָרִים, וְתֵשַׁע לְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר, וְתֵשַׁע לְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם. וּבַמּוּסָפִין הָיוּ מוֹסִיפִין עוֹד תֵּשַׁע. וּבְעֶרֶב שַׁבָּת הָיוּ מוֹסִיפִין עוֹד שֵׁשׁ: שָׁלשׁ לְהַבְטִיל הָעָם מִמְּלָאכָה, וְשָׁלשׁ לְהַבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל. עֶרֶב שַׁבָּת שֶׁבְּתוֹךְ הֶחָג הָיוּ שָׁם אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה: שָׁלשׁ לִפְתִיחַת שְׁעָרִים, שָׁלשׁ לְשַׁעַר הָעֶלְיוֹן, וְשָׁלשׁ לְשַׁעַר הַתַּחְתּוֹן, וְשָׁלשׁ לְמִלּוּי הַמַּיִם, וְשָׁלשׁ עַל גַּבֵּי מִזְבֵּחַ, תֵּשַׁע לְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר, וְתֵשַׁע לְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם, וְתֵשַׁע לַמּוּסָפִין, שָׁלשׁ לְהַבְטִיל אֶת הָעָם מִן הַמְּלָאכָה, וְשָׁלשׁ לְהַבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל.

הסברים:

א:
המשנה הקודמת תיארה כיצד שני כהנים היו מתקדמים לאורך עזרת הנשים כשהם תוקעים בחצוצרות כאיתות על סיומם של חגיגות הלילה. מתוך אסוציאציה של רעיונות, משנתנו מביאה כעת פרטים על תקיעה בחצוצרות (ובשופרות) ברוב ימי השנה. התקיעות הללו שימשו כאזהרה שדבר חשוב עומד להתרחש.

ב:
במהלך חפירות ארכיאולוגיות שהתקיימו בגן האופל לאחר מלחמת ששת הימים נתגלתה אבן גדולה בפינה של הכותל המערבי והכותל הדרומי. על האבן היה חקוק "לבית התקיעה [של החצוצרה]". כנראה שזה המקום בו תקעו בחצוצרות בערבי שבתות, כפי שנראה בהמשך.

ג:
ביום רגיל בבית המקדש תקעו בחצוצרות עשרים ואחת פעמים. הפעם הראשונה היתה מוקדם בבוקר כאשר שערי מתחם בית המקדש נפתחו. (השערים האלו היו סגורים במשך הלילה.) שלוש תקיעות של החצוצרה בישרו את פתיחת השערים. במהלך הקרבת שני קורבנות התמיד על המזבח תקעו בחצוצרות שמונה עשרה פעמים: תשע לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים (המנחה).

ד:
בראשי חודשים, בשבתות ובמועדים המקראיים (פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות) היו מוסיפים להקריב עוד קורבנות: גם אלו לוו בתשע תקיעות.

ה:
בערבי שבתות (ימי שישי אחר הצהרים) היתה תקיעה מיוחדת של החצוצרה כדי להזהיר את אנשי ירושלים שהשבת מתקרבת. בגמרא [שבת ל"ה ע"ב] יש ברייתא שמרחיבה את המידע שניתן במשנתנו:

שש תקיעות תוקעין ערב שבת: ראשונה להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, שניה להבטיל עיר וחנויות, שלישית להדליק את הנר — דברי רבי נתן (רבי יהודה הנשיא אומר: שלישית לחלוץ תפילין) ושוהה כדי צליית דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובת.

ו:
לבסוף, בגמרא [שבת ל"ה ע"ב], אנו מקבלים את הדיווח המפורט ביותר כיצד זה התבצע:

שש תקיעות תוקעין ערב שבת: התחיל לתקוע תקיעה ראשונה — נמנעו העומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות. ואין הקרובין רשאין ליכנס [לעיר] עד שיבואו רחוקין, ויכנסו כולם כאחד. ועדיין חנויות פתוחות ותריסין מונחין. התחיל לתקוע תקיעה שניה — נסתלקו התריסין וננעלו החנויות. ועדיין חמין מונחין על גבי כירה וקדירות מונחות על גבי כירה. התחיל לתקוע תקיעה שלישית סילק המסלק [את האוכל לסעודת הערב מעל הכירה] והטמין המטמין [בתנור את האוכל לסעודה שניה] והדליק המדליק [את נרות שבת], ושוהה כדי צליית דג קטן או כדי להדביק פת בתנור ותוקע ומריע ותוקע ושובת.

ז:
חישוב מספר התקיעות בערב שבת שבחג הסוכות הוא עניין של חשבון פשוט, מפני שבמקרה כזה חלים כל המקרים הנ"ל: התקיעות היומיות (על השערים ועל התמידים), התקיעות הנוספות (על המוספים) ותקיעות טרום-השבת. סך הכל ארבעים ושמונה תקיעות.

ח:
מאחר ומשנתנו הזכירה את המוספים, המשנה הבאה תפרט את מוספי חג הסוכות - שהיו יוצאי דופן בלוח השנה של הקדשים.

Green Line