Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

מסכת סוכה, פרק ד', משנה י':

כְּמַעֲשֵׂהוּ בַחֹל כָּךְ מַעֲשֵׂהוּ בַשַּׁבָּת, אֶלָּא שֶׁהָיָה מְמַלֵּא מֵעֶרֶב שַׁבָּת חָבִית שֶׁל זָהָב, שֶׁאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, מִן הַשִּׁילוֹחַ, וּמַנִּיחָהּ בַּלִּשְׁכָּה. נִשְׁפְּכָה אוֹ נִתְגַּלְּתָה — הָיָה מְמַלֵּא מִן הַכִּיּוֹר, שֶׁהַיַּיִן וְהַמַּיִם הַמְּגֻלִּין פְּסוּלִים לְגַבֵּי הַמִזְבֵּחַ.

הסברים:

א:
משנה זו, האחרונה בפרק ד', הינה קצרה ופשוטה. לכן לא נצטרך להתעכב עליה. כבר שמנו לב שטקס ניסוך המים היה מתקיים בכל שמונת הימים של החג, ולכן לפחות אחד מימי החג היה חייב להיות יום השבת.

ב:
ביום שישי אחר הצהרים הכוהן היה ממלא חבית (קנקן גדול) של זהב מים מבריכת השילוח. במקום להעלות את הכלי לראש המזבח היה מניח אותו באחת הלשכות שבמתחם בית המקדש (ומשם היו מביאים אותו למחרת בבוקר).

ג:
במשנתנו מדגישים שהקנקן שבו השתמשו ביום זה לא קוּדש. פירוש הדבר, שהקנקן היה כלי רגיל — של חולין — שלא הוקדש לשימוש בטקסים של עבודת הקודש. (בימים אחרים המים נשמרו בלילֹה בקנקנים קדושים בראש המזבח, כפי שמתואר במשנה הקודמת.) הסיבה להבדל זה הוא בכך שאם המים לנים בכלי מקודש הם נפסלים לעבודת הקודש.

ד:
אם קרה שבמשך הלילה המים נשפכו או נתגלו (המכסה של הקנקן הוסר) המים נפסלים. הסיבה לכך היא שנוזלים שנשארים ללא כיסוי כל הלילה נפסלים לשתיית אדם: יתכן שבמשך הלילה משהו נפל אל תוך המים. דבר שהוא פסול למאכל אדם הוא גם פסול לטקסים על גבי המזבח.

ה:
בעזרה היה כיור מים שבו הכוהנים היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם לפי שהתחילו בתפקידיהם. בתום כל הטקסים כל יום היו מורידים את הכיור אל תוך בורו המיוחד לו, כך שנחשב מכוסה. בבוקר היו מעלים אותו מן הבור לשימוש במשך היום. אם, במשך הלילה, המים שבקנקן הזהב נשפכו או נתגלו (המכסה הוסר מעל הקנקן), ובשל כך נפסלו, היו שואבים מים חדשים מן הכיור לטקס ניסוך המים.

ו:
ובכך מסתיים לימוד של פרק ד' של מסכת זו. במשנה הראשונה של הפרק הוצגה בפנינו רשימה ובה חמישה טקסים שהיו קשורים במיוחד עם חג הסוכות בבית המקדש. בפרק ד' סקרנו ארבעה מחמשת הטקסים הללו. החמישי — ושמא המשמעותי ביותר בזמנו — הוא הנושא של פרק ה' של המסכת, ונתחיל בלימודו בשיעור הבא.

Green Line