Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל

Red Line

חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

Green Line

מסכת סוכה, פרק ד', משניות ו-ז:

כְּמַעֲשֵׂהוּ בַחֹל כָּךְ מַעֲשֵׂהוּ בַשַּׁבָּת, אֶלָּא שֶׁהָיוּ מְלַקְּטִין אוֹתָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת וּמַנִּיחִים אוֹתָן בְּגִיגִיּוֹת שֶׁל זָהָב, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכְמוֹשׁוּ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל הָיוּ מְבִיאִין וְחוֹבְטִין אוֹתָן בַּקַּרְקַע בְּצִדֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְאוֹתוֹ הַיּוֹם נִקְרָא יוֹם חִבּוּט חֲרִיּוֹת.

מִיַּד הַתִּינוֹקוֹת שׁוֹמְטִין אֶת לוּלְבֵיהֶן וְאוֹכְלִין אֶתְרוֹגֵיהֶן.

הסברים:

א:
שתי המשניות שהן הנושא של שיעור זה הן האחרונות בפרק זה שמתייחסות לטקס הערבות. תזכרו שבכל יום של חג הסוכות היו מביאים ענפי ערבות אל תוך העזרה ושם הכוהנים היו סובבים את המזבח באופן טקסי כשהם שרים תשבחות לקב"ה [ראו סוכה 036].

ב:
היות והטקס התקיים בכל יום של החג, כפי שלמדנו במשנה ג', יוצא שאחד משבעת ימי החג היה חייב להיות יום שבת. ביום השבת אסור ללקט את הערבות. לכן במקום ללקט אותן בשבת היו מלקטים את הערבות בשביל הטקס בערב שבת (דהיינו יום ו'), והיו מחזיקים אותן בגיגיות של זהב מלאות מים כדי שהערבות תהיינה טריות בשעת הטקס למחרת.

ג:
רבי יוחנן בן ברוקה מלמד שהיה טקס נוסף ביום השביעי (האחרון) של החג. אך לפי דבריו בטקס זה השתמשו בכפות תמרים ולא בענפי ערבות. הוא מספר שהיו מביאים אל תוך העזרה והיו חובטים אותם על הרצפה. טקס דומה הוא חלק מעבודת היום בבית הכנסת עד עצם היום הזה, אך ערבות חובטים ולא כפות תמרים. למעשה זה לא משנה כי דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה לא התקבלה להלכה.

ד:
הטקס בעזרה ביום השביעי של החג היה השיא והסוף של החגיגות בעת ובעונה אחת. במשנה ז' נמסר שאחרי הטקס "תינוקות" - דהיינו צעירים - היו מפרקים את ארבעת המינים ואוכלים את האתרוגים.

ה:
מנהג זה של הצעירים מעמיד את החכמים בפני קושי. ארבעת המינים הם חובה במשך כל חג הסוכות, ואין החג בא על סיומו אלא לפנות ערב ביום השביעי כשמתחיל שמיני עצרת. אם כן, איך יתכן שהצעירים היו מפרקים את ארבעת המינים ואוכלים את האתרוגים מוקדם יותר באותו היום, בבוקר?

ו:
רמב"ם, בפירושו למשנה ז', מציג את הקושי וגם מביא את תירוצו:

אסור לאכול את האתרוג בשביעי לפי שהכלל אצלנו מתוך שנאסר למקצת היום נאסר לכולו. ולפי כך אמר [התנא במשנה] 'התינוקות', שאינם מדקדקין במותר ובאסור.

בתירוצו זה רמב"ם מסתמך על דברי החכמים בגמרא [סוכה מ"ו ע"ב].

Green Line