Bet Midrash Virtuali

בית המדרש הוירטואלי

של כנסת הרבנים בישראל
והתנועה המסורתית


דברי תורה מלוקטים
דבר תורה על פרשת ואתחנן, ה'תשמ"ט, בקהילת תורת חיים, הרצליה

שבת שלום. אם הייתי מבקש מכם להצביע על הדברים החשובים ביותר בסדרא שלנו השבת, ללא ספק הייתם מצביעים על עשרת הדברות ועל שמע ישראל. ואם הייתי שואל מדוע שני הדברים האלה חשובים כל-כך, התשובה תהיה שאלו הדברים הבסיסיים ביותר באמונה היהודית. כמו הרבה דתות אחרות, היהדות מתבססת על הנחות יסוד שאנחנו קוראים להן אמונות. הדיבר הראשון של עשרת הדיברות הוא "אנכי ה' אלהיך" - ורמב"ם מביא מצווה זו, האמונה באלהים, כראשונה בסדר ובחשיבות בספרו הגדול על "משנה תורה". אחרי האמונה בקיום האל, שתי האמונות האופיניות ליהדות הן איסור עבודה זרה ("לא תעשה לך כל פסל") וקביעת אחדות הבורא ("ה' אלהינו ה' אחד.) אם כן, נדמה שהאמונות האלה הן הן הדברים המייחדים את היהדות מדתות אחרות. עם ישראל הוא שנתן לאנושות את המונותיאיזם, האמונה בקיומו של אל אחד ויחיד "שאינו גוף ואין לו דמות הגוף".

אמת שאלו אמונות בסיסיות, אך בשום פנים ואופן אין אלו הדברים המייחדים את היהדות מדתות אחרות. האמונה בעקרונות האלה היא תנאי הכרחי לדת ישראל אבל אינה תנאי מספיק! במילים אחרות, אי אפשר לקבוע שכל מי שמאמין באמונות אלה הוא יהודי: בהחלט ייתכן שהוא מוסלמי - שהרי גם המוסלמי מאמין בקיומו של אל אחד ויחיד "שאינו גוף ואין לו דמות הגוף", ורמב"ם אפילו פסק להלכה על סמך זה שאם המוסלמים מאיימים על יהודי שאם לא יקבל את דת האסלם ייהרג - אין היהודי חייב לקדש שם שמיים על-ידי זה שהוא ימסור את עצמו להריגה, אלא יעבור ולא ייהרג, שהאמונה המוסלמית באל והאמונה היהודית אינן סותרות זו את זו. כך פסק רמב"ם בצפון אפריקה לעדות המזרח. כעבור מאתיים שנה, רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג פסק באירופה ליהדות אשכנז שהנוצרים אינם עובדי אלילים.

אם כן, יש מצב מוזר: עם ישראל נתן לעולם המונותאיזם - האמונה באל אחד - וכיון שבני דתות אחרות קיבלו מאתנו את האמונה הזאת (פחות או יותר) היא הפסיקה להיות סימן היכר מובהק של דת ישראל. אדם יכול להאמין בעקרון של "אנכי ה' אלהיך" או "ה' אלהינו ה' אחד" ובכל זאת לא להיות יהודי, וההלכה שלנו מסכימה לכך! ולא זו בלבד, אלא אף זו: את כתבי הקודש שלנו הנוצרים אמצו לעצמם כחלק מכתבי הקודש שלהם! אם כן, אין אפילו אפשרות לקבוע שמי שמקדש את התורה או את התנ"ך הוא יהודי - גם הנוצרי עושה בדיוק אותו דבר! ואם בגניאולוגיה, בייחוס ובטוהר הדם נשים את מבטחנו - לא יועיל, שהרי המוסלמי מאמין שאברהם אבינו הוא גם אברהם אביו! ואם מקומות קדושים הם סימן היכר, יש עוד שתי דתות אחרות מלבד היהדות הטוענות לירושלים עיר הקודש. מצב מוזר מאוד.

לחלק מעמנו נדמה היה שבשלושים השנים האחרונות הכנסייה הנוצרית שינתה את יחסה לעם ישראל. הועידה הכנסייתית הכלל-עולמית שכינס בזמנו האפיפיור יוחנן העשרים ושלושה קבעה שאין נוצרי חייב להאמין שהיהודים רצחו את האלהים! האפיפיור הנוכחי אפילו ביקר בבית-כנסת ולחץ את ידו של רב העיר, ואמר שהוא בא לבקר אצל אחיו הבכור. עם ישראל לא יצא מגדרו הקיבוצי, שהרי שמענו דברים דומים בעבר מפי כמרים נוצריים, וכעבור זמן מועט נתאכזבנו. ואמת נכון הדבר שאין הנמר הופך את חברבורותיו, כי לאחרונה קראתי בעיתון ישראלי על דרשה שנתן האפיפיור רק לפני ימים מספר לקהל מאמיניו בוואטיקן. באותה הדרשה אין זכר לאחיו הבכור, והוא פוסק להם שהנוצרים המאמינים הם היום במקום ישראל המקראי, שבגלל חטאיו נשלל ממנו מעמדו הבכיר על-ידי האל, כביכול. אני דוחה את דבריו, כמובן, מכל וכול ובשצף קצף. מבחינתו אולי הוא צודק: הרי הנוצרים מאמינים באל אחד (פחות או יותר), הם מקבלים את כתבי הקודש, הם מקיימים את הדברות כמו לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב; והנוצרי מכבד את אביו ואת אמו לא פחות מהיהודי או מהמוסלמי. אז למה לא? לא הוא צריך לתת לנו תשובה, אלא אנחנו צריכים לתת תשובה לעצמנו. במה היהדות שונה מהנצרות ומהאיסלם, במה הייחודיות שלנו? אני מציע שנבדוק היטב את עשרת הדברות ואת פרשת שמע. לצערי הגדול הרבה מהמתפללים כאן היום אינם באים לבית הכנסת בערבי שבתות, ולכן אין הם קוראים יחד אתנו את שמע בקול רם; ואם מאחרים לבוא לתפילה בשבת בבוקר, הם מפספסים קריאת שמע של שחרית. אחרת הם היו יודעים יותר טוב מהאפיפיור שיש דברים אחרים שכתובים בשמע, חוץ מהאמונה באל אחד.

אדוני האפיפיור, כתוב "בשכבך ובקומך" - ורק אם אתה קורא קריאת שמע פעמיים בכל יום שחרית וערבית אתה יהודי! הוד קדושתך, כתוב "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" - ורק המניח תפילין נקרא ישראל ויהודי! יוחנן פאולוס, כתוב "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" - אם יש לך מזוזה על דלתות ביתך אתה יהודי. אחי הצעיר, האם אתה מקיים את מצוות "שמור את יום השבת לקדשו", או שמא אתה מקדש יום אחר בשבוע? רק מי ששומר את יום שבת קודש יהודי הוא וישראל ייקרא!

לא האמונה נותנת לנו את יהדותנו, אלא המעשה הדתי. לא הצהרות אמונתיות מייחדות את היהדות אלא קיום המצוות המעשיות: "לא המדרש העיקר אלא המעשה". היהדות האמיתית מתבטאת בקריאת שמע פעמיים בכל יום, בהנחת תפילין, קביעת מזוזה, בשמירת שבת, בתלמוד תורה, במאכל כשר, ועוד כהנה וכהנה. באוסף של אגדות מימי חכמי התלמוד, פסיקתא דרב כהנא, יש מדרש על דברי האלהים בספר ירמיה: "אותי שכחו ואת תורתי לא שמרו". הדרשן שם מילים בפי האל, כביכול, ואומר: "הלוואי אותי שכחו אם בכל זאת את תורתי שמרו"! מסתבר מדברים נועזים אלו שאפילו מי שאינו מאמין באל יכול להיות יהודי טוב אם הוא מקיים את המצוות המעשיות.

וכאן אני קוטע את דברי מטעמי נימוס וכדי למנוע מבוכה. אני משאיר לכל אחד ואחד לחשוב על מה הוא היה משיב לאפיפיור יוחנן פאולוס, איך הוא היה מסביר לאפיפיור, לעצמו או לילדיו במה בכל זאת אנחנו ישראל האמיתי ולא הנוצרים, כפי שטוען האפיפיור. שבת שלום.