בית המדרש הוירטואלי
של כנסת הרבנים בישראל


חוג לימוד משניות ע"ש יצחק רבין ז"ל

לימוד משניות ברוח היהדות המסורתית (קונסרבטיבית)
מאת הרב שמחה רוט

כ' בסיון ה'תשס"ד / 9 ביוני 2004 (אבות 033)Bet Midrash Virtuali

מסכת אבות, פרק א', משנה ו' (חזרה):

יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה וְנִתַּאי הָאַרְבֵּלִי קִבְּלוּ מֵהֶם. יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר: עֲשֵׂה לְךָ רַב, וּקְנֵה לְךָ חָבֵר, וֶהֱוֵי דָן אֶת כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת:

הסברים (המשך):

י:
הודות ליוסף בן מתתיהו קל לנו לשחזר את האירועים שהובילו לבריחתו של יהושע בן פרחיה לאלכסנדריה. כפי שכבר הזכרנו, ינאי העדיף את הצדוקים; לא זו בלבד אלא אף זו: הוא שנא את הפרושים ברמ"ח אבריו ובשס"ה גידיו. הוא כיהן לא כמלך בלבד אלא גם ככוהן גדול, וכזה היה עליו להשתתף בעבודת הקודש בבית המקדש. היה טקס אחד שהיה מאוד חשוב ומאוד חביב לפרושים - טקס שממנו הצדוקים כמעט והעלימו עין. חג הסוכות בסתיו היה קשור קשר הדוק עם תקוותיהם לחורף גשום ולא שחון - וחששותיהם שהחורף לא יהיה כזה. הטקס שהיה מאוד חשוב לפרושים בקשר עם זה היה ניסוך המים, טקס שהתקיים ביום השני של החג. כל שאר הנסכים במקדש היו של יין, ואת היין היה הכוהן המשרת שופך 'על יסוד המזבח' - ומשם היה זורם אל תוך צינורות מתחת לרצפת העזרה. לפי מסורת הפרושים את נסך המים השנתי הכוהן הגדול היה חייב לנסך על יסוד המזבח, כדין נסך היין היום-יומי.

יא:
כשהוא כבר מלך כעשר שנים החליט ינאי להראות לעם שהוא צדוקי מן הצדוקים. האירוע שאותו אנחנו עומדים לתאר אירע ב-11 באוקטובר 94 לפני הספירה. עלינו לדמיין עזרה מליאה עד אפס מקום בגלל הצטופפות העם שבא כדי להשתתף בטקסים. כמובן, כולם החזיקו ביד את 'ארבע המינים', כולל לולב ואתרוג. ההמון, רובו ככולו פרושי, ידע שינאי מאוד רצה להראות להם שהוא שולט בכיפה, ולכן היה אחוז ציפיה מתוחה. הגיע הרגע והסגן מסר לכוהן הגדול את הכד שממנו היה צריך לנסך את המים. בזילזול מוחלט ינאי שפך את המים על רגליו היחפות! העם לא היה מסוגל להאמין למראה עיניו, ואז כאיש אחד הם זרקו על המלך את אתרוגיהם בכל כוחם. ינאי ברח משם ובחמת זעם שחרר את חייליו על ההמון; יוסף בן מתתיהו [קדמוניות יג, יג] מוסר שכששת אלפים בני-אדם נטבחו על-ידי החיילים. מאוחר יותר, כאשר התקררה עליו דעתו, ינאי נתן הוראה לעצור את כל מנהיגי הפרושים. ברור שעקב כך ירד שמעון בן שטח למחתרת ויהושע בן פרחיה ברח למצרים. מנהיגי הפרושים שלא היו זריזים די הצורך נתפסו והוצאו להורג בצליבה - יוסף בן מתתיהו אומר שנרצחו 600 פרושים!

יב:
כעבור כמה שנים, מסיבות שעליהן אין כאן מקום להאריך, ינאי מצא שהוא זקוק לתמיכת הפרושים. זה 'השלום' שאיפשר לשמעון בן שטח להתקשר עם יהושע בן פרחיה ולהחזירו מאלכסנדריה.

המשך יבוא.

שאלות ותשובות

קיבלתי כמה וכמה מסרים בנושא פטריסטיות ומטריסטיות מחד גיסא ותגובות להתנצלותי כביכול על דבריו של רבינו עובדיה מברטינורו מאידך גיסא. מסר ששלחה יהודית מיי מתייחס לשני הנושאים כאחד, ולכן המסר של יהודית יכול לבוא במקום כל השאר. היא כותבת:

המונח פטריסטי יכול לבוא במקום המונח היותר מצוי פטריארכלי, או יותר צורם המונח שוביניזם זכרי. אבל המונח מטריסטי נראה לי כבלתי הולם לחלוטין למשמעות שהנך מעניק לו. שני המונחים נראים כמקבילים - היינו חושבים שהמטריסט יהיה מקביל לפטריסט; דהיינו, שבחברה מטריסטית הנשים ישלטו בגברים באותה המידה שגברים שולטים בשנים בחברה פטריסטית. אבל אין זה המצב. החברה שאותה אתה מגדיר כמטריסטית נמצאת אי שם בין פטריארכלי לבין שוויוני.

אני משיב:

המונחים פטריסט ומטריסט אינם משלי וגם יחסם לחברות מסוגים שונים איו משלי. להבנה מליאה עדיף לקרוא את ספרו של רטריי טיילור. אבל, אין קשר בכלל בין מטריסטיות/פטריסטיות מחד גיסא לבין חברה מטריארכלית/פטריארכלית מאידך גיסא. למעשה, בספרו רטריי טיילור מוסיף פרק בסוף שמטפל בחברות כאלה. מטריסטיות (והפטריסטיות המקבילה) היא מצב שבו המבנה הפסיכולוגי של אדם נוצר עקב השלכה של האב, האם או שניהם. (מילון Merriam-Webster המקוון מסביר שהמונח 'השלכה' הינו מאוצר מילים מדעי ופירושו 'לכלול באישיות גישות ורעיונות באופן בלתי מודע'.) לזה אין קשר עם היות חברה פטריארכלית או מטריארכלית. אפשרי בהחלט שחברה שבה הגברים שולטים בכיפה תהיה חברה מטריסטית: זאת אומרת שהזכרים השולטים הפנימו נטיות מטריסטיות ולא פטריסטיות. מטריסטיות/פטריסטיות נסובה על 'העדפות' פסיכולוגיות; ולכן כל זיקה לחברות פטריארכליות או מטריארכליות מטעה ואינה רלוונטית.

יהודית ממשיכה:

בשיעור של היום כתבת: "כשהפרשן בא מרקע מטריסטי הוא ישתדל למצוא דרך לפרש שלא לגנאי. למשל, רבינו עובדיה מברטינורו [ברטנורא] מציע שהאיסור על ריבוי שיחה אם האישה בר תוקף רק כשהיא נידה." אם הערה זו אמורה להיות שלא לגנאי אינני מבינה איך תיראה הערה לגנאי.

אני משיב:

אני מתנצל על כך שלא הובנתי אל נכון, וברור שאני אשם בכך. הואיל ואני מטריסט שחי בחברה מטריסטית אני סולד משנאת נשים מכל סוג ובכל אופן. אבל, אם הייתי פטריסט שחי בחברה פטריסטית יכול להיות שהייתי רואה עניינים אחרת. רבינו עובדיה מברטינורו היה מטריסט איטלקי שמצא מולו אימרת חכם פטריסטית באופן מובהק - ואותו חכם קדם לו בהרבה מאות שנים. לי נדמה שהוא ניסה להמעיט בפטריסטיות הפוגעת של האימרה על ידי הצעה שהחכם המקורי ביקש להגביל את השיחה עם האישה רק במקרה שהאישה נידה - הואיל וההלכה הפסוקה דורשת בין כה הפרשה כמעט מוחלטת של הזוג בפרק זמן זה. בלימודנו במשך כל השנים ראינו פעם אחר פעם איך חכמים ביקשו לנטרל תקדים לא רצוי על-ידי הגבלת הוראתו. וזה נכון אפילו לגבי מצוות מדאורייתא; לגבי מצוות דרבנן על אחת כמה וכמה.


בדרך כלל השיעורים של חוג המשניות משוגרים בימי שני, רביעי וחמישי;
השיעורים של חוג ההלכה (באנגלית) משוגרים בימי שלישי.

כדי להגיע לעמוד הבית של בית המדרש הווירטואלי, שכולל גם את הארכיון של החוג ללימוד משניות, הקש כאן.

הקש כאן כדי להגיע לארכיון של מסכת אבות.

כדי להצטרף לחוג לימוד המשניות או כדי לעזוב אותו הקש כאן.

כדי לקבל הנחיות איך לתמוך בבית הנדרש הוורטואלי ע"י תרומה או ע"י הקדשת שיעור הקש כאן.

נא להשתמש בכתובת זו עבור דיונים, שאלות, הערות ובקשות.