ביקור ראשון כאן?

חוג לימוד משניות

מאמרים על השקפה דתית

שאלות ותשובות בהלכה

לקט דברי תורה

קישורים מומלצים

ארכיון מסכת ברכות בתלמוד של ארץ ישראל ("ירושלמי")

פרק א'

הלכה א':
0001 - כ"ט בניסן ה'תשע"א | 0002 - י"ג באייר ה'תשע"א
0003 - כ' באייר ה'תשע"א | 0004 - כ"ז באייר ה'תשע"א

0005 - ה' בסיון ה'תשע"א | 0006 - י"ב בסיון ה'תשע"א
0007 - י"ט בסיון ה'תשע"א | 0008 - כ"ו בסיון ה'תשע"א
0009 - ג' בתמוז ה'תשע"א | 0010 - י' בתמוז ה'תשע"א
0011 - כ"ד בתמוז ה'תשע"א | 0012 - ט"ז באב ה'תשע"א
0013 - כ"ג באב ה'תשע"א | 0014 - ל' באב ה'תשע"א
0015 - כ"א באלול ה'תשע"א | 0016 - כ"ז בתשרי ה'תשע"ב
0017 - ד' במרחשוון ה'תשע"ב | 0018 - י"ט במרחשוון ה'תשע"ב
0019 - י"ט בכסליו ה'תשע"ב | 0020 - ג' בטבת ה'תשע"ב
0021 - י' בטבת ה'תשע"ב

הלכה ב':
0022 - ט"ז בטבת ה'תשע"בדף הבית

הרשמה

הרב שמחה רוט

הקדשת שיעורים

צור קשר