ביקור ראשון כאן?

חוג לימוד תלמוד ירושלמי

מאמרים על השקפה דתית

שאלות ותשובות בהלכה

לקט דברי תורה

קישורים מומלצים

ארכיון מסכת סוכה

פרק א'

משנה א:
001 - כ"ד בניסן ה'תשע"א | 002 - א' באייר ה'תשע"א
003 - ח' באייר ה'תשע"א | 004 - י"ב באייר ה'תשע"א
005 - ט"ו באייר ה'תשע"א

משנה ב:
006 - י"ט באייר ה'תשע"א

משנה ג:
007 - כ"ב באייר ה'תשע"א

<

משנה ד:
008 - כ"ב באייר ה'תשע"א

משניות ה-ו:
009 - כ"ט באייר ה'תשע"א

משנה ז:
010 - ד' בסיון ה'תשע"א

משנה ח:
011 - י"א בסיון ה'תשע"א

משנה ט:
012 - י"ד בסיון ה'תשע"א

משנה י:
013 - י"ח בסיון ה'תשע"א

משנה יא:
014 - כ"א בסיון ה'תשע"א

פרק ב'

משנה א:
015 - כ"ה בסיון ה'תשע"א

משנה ב:
016 - כ"ח בסיון ה'תשע"א

משנה ג:
017 - ב' בתמוז ה'תשע"א | 018 - ט' בתמוז ה'תשע"א

משנה ד:
019 - י"ב בתמוז ה'תשע"א

משנה ה:
020 - י"ט בתמוז ה'תשע"א

משנה ו:
021 - כ"ג בתמוז ה'תשע"א

משניות ז'-ח':
022 - כ"ו בתמוז ה'תשע"א

משנה ט:
023 - י"ח באב ה'תשע"א

פרק ג'

משנה א:
024 - כ"ב באב ה'תשע"א | 025 -כ"ה באב ה'תשע"א

משניות ב, ג, ד:
026 - ב' באלול ה'תשע"א

משנה ה:
027 - ו' באלול ה'תשע"א

משניות ו-ז:
028 - י"ג באלול ה'תשע"א

משניות ח-ט:
029 - כ"ז באלול ה'תשע"א

משניות ט, י, יא:
030 - ה' בתשרי ה'תשע"ב

משנה יב:
031 - ח' בתשרי ה'תשע"ב

משנה יג:
032 - י"ב בתשרי ה'תשע"ב

משניות יד-טו:
033 - כ"ו בתשרי ה'תשע"ב

פרק ד'

משנה א:
034 - ג' במרחשוון ה'תשע"ב

משניות ב', ג', ד':
035 - י"ב במרחשוון ה'תשע"ב

משנה ה:
036 - י"ז במרחשוון ה'תשע"ב

משניות ו-ז:
037 - ט"ז בכסליו ה'תשע"ב

משנה ח:
038 - ל' בכסליו ה'תשע"ב

משנה ט:
039 - ח' בטבת ה'תשע"ב

משנה י:
040 - י"ד בטבת ה'תשע"ב

פרק ה'

משנה א:
041 - ו' בשבט ה'תשע"ב

משניות ב-ג:
042 - ט' בשבט ה'תשע"ב | 043 - כ"ז בשבט ה'תשע"ב

משנה ד:
044 - ל' בשבט ה'תשע"ב

משנה ה:
045 - ו' באדר ה'תשע"ב

משנה ו:
046 - י"ט באדר ה'תשע"ב | 047 - כ"ה באדר ה'תשע"ב

משנה ז:
048 - ה' בניסן ה'תשע"ב

משנה ח:
049 - י"ג בניסן ה'תשע"בדף הבית

הרשמה

הרב שמחה רוט

הקדשת שיעורים

צור קשר