home

ביקור ראשון כאן?

חוג לימוד משניות

חוג לימוד ירושלמי

מאמרים על השקפה דתית

דברי תורה מלוקטים

קישורים מומלצים

שאלות ותשובות בהלכה.

מאז שהצטרף לתנועה המסורתית ולכנסת הרבנים הרב שמחה רוט כתב כמה וכמה תשובות בהלכה. בין השנים ה'תשנ"ב - ה'תשנ"ו (1997-1992) הרב רוט היה חבר בועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, והתשובות שהוא כתב כחבר בועד ההלכה מתפרסמות יחד עם שאר התשובות של אותו גוף. בנוסף, הרב רוט מפרסם כאן שלוש תשובות חשובות נוספות.

טהרת המת לחולי איידס

קריאת התורה לפי המחזור תלת-השנתי

הפקרת חמץ במקום מכירתו

דוד היקר (קשרים הומוסקסואליים - חקר הלכתי)

נשיקת מזוזה במקום ציבורי

קריאה מספר תורה שכתבה סופרת סת"ם

לא יהודים ונדל"ן בארץ ישראל

דף הבית

הרשמה

הרב שמחה רוט

הקדשת שיעורים

צור קשר

Valid XHTML 1.0 Transitional