ביקור ראשון כאן?

מאמרים על השקפה דתית

שאלות ותשובות בהלכה

לקט דברי תורה

קישורים מומלצים

ארכיון מסכת בבא קמא

פרק א'

משנה א:
001 - כ"ח באב ה'תשס"ט | 002 - א' באלול ה'תשס"ט

משנה ב:
003 - ו' באלול ה'תשס"ט | 004 - י' באלול ה'תשס"ט

משנה ג:
005 - י"ד באלול ה'תשס"ט

משנה ד:
006 - י"ט באלול ה'תשס"ט | 007 - כ"ב באלול ה'תשס"ט | 008 - כ"ז באלול ה'תשס"ט

פרק ב'

משנה א:
009 - ה' בתשרי ה'תש"ע

משנה ב:
010 - י"ב בתשרי ה'תש"ע

משנה ג:
011 - כ"ה בתשרי ה'תש"ע

משנה ד:
012 - כ"ח בתשרי ה'תש"ע

משנה ה:
013 - ג' במרחשון ה'תש"ע

משנה ו:
014 -ח' במרחשון ה'תש"ע

פרק ג'

משנה א:
015 - י"ב במרחשון ה'תש"ע | 016 - י"ז במרחשון ה'תש"ע

משנה ב:
017 - ל' במרחשון ה'תש"ע

משנה ג:
018 - ו' בכסליו ה'תש"ע

משנה ד:
019 - ט' בכסליו ה'תש"ע

משנה ה:
020 - י"ד בכסליו ה'תש"ע

משנה ו:
021 - י"ז בכסליו ה'תש"ע

משנה ז:
022 - כ"ז בכסליו ה'תש"ע

משנה ח:
023 - ה' בטבת ה'תש"ע

משנה ט:
024 - ח' בטבת ה'תש"ע

משנה י:
025 - י"ג בטבת ה'תש"ע

משנה יא:
026 - י"ח בטבת ה'תש"ע | 027 - כ"א בטבת ה'תש"ע

פרק ד'

משנה א:
028 - כ"ז בטבת ה'תש"ע | 029 - ד' בשבט ה'תש"ע

משנה ב:
030 - י' בשבט ה'תש"ע

משנה ג:
031 - י"ז בשבט ה'תש"ע

משנה ד:
032 - כ"ד בשבט ה'תש"ע

משנה ה:
033 - ח' באדר ה'תש"ע

משנה ו:
034 - י"א באדר ה'תש"ע

משנה ז:
035 - ט"ז באדר ה'תש"ע

משניות ח-ט:
036 - י"ט באדר ה'תש"ע | 037 - כ"ד באדר ה'תש"ע

פרק ה'

משנה א:
038 - כ"ט באדר ה'תש"ע | 039 - ג' בניסן ה'תש"ע | 040 - י' בניסן ה'תש"ע |

משנה ב:
041 - כ"ג בניסן ה'תש"ע

משנה ג:
042 - כ"ח בניסן ה'תש"ע

משנה ד:
043 - ה' באייר ה'תש"ע

משנה ה:
044 - י"ב באייר ה'תש"ע

משנה ו:
045 - ט"ו באייר ה'תש"ע

משנה ז:
046 - כ' באייר ה'תש"ע | 047 - כ"ו באייר ה'תש"ע | 048 - א' בסיון ה'תש"ע | 049 - י"א בסיון ה'תש"ע

פרק ו'

משנה א:
050 - י"ד בסיון ה'תש"ע

משנה ב:
051 - י"ח בסיון ה'תש"ע | 052 - כ"א בסיון ה'תש"ע

משנה ג:
053 - כ"ו בסיון ה'תש"ע

משנה ד:
054 - ב' בתמוז ה'תש"ע | 055 - י' בתמוז ה'תש"ע

משנה ה:
056 - ג' במנחם אב ה'תש"ע

משנה ו:
057 - ח' במנחם אב ה'תש"ע

פרק ז'

משנה א:
058 - י"א במנחם אב ה'תש"ע | 059 - ט"ו במנחם אב ה'תש"ע | 060 - כ"ב במנחם אב ה'תש"ע | 061 - כ"ה במנחם אב ה'תש"ע

משנה ב:
062 - כ"ט במנחם אב ה'תש"ע | 063 - ב' באלול ה'תש"ע | 064 - ו' באלול ה'תש"ע | 065 - י"ג באלול ה'תש"ע | 066 - ט"ז באלול ה'תש"ע

משנה ג:
067 - כ' באלול ה'תש"ע

משנה ד:
068 - כ"ג באלול ה'תש"ע

משנה ה:
069 - כ"ח באלול ה'תש"ע

משנה ו:
070 - ה' בתשרי ה'תשע"א

משנה ז:
071 - ח' בתשרי ה'תשע"א

פרק ח'

משנה א:
072 - כ"ו בתשרי ה'תשע"א | 073 - כ"ט בתשרי ה'תשע"א | 074 - ג' במרחשון ה'תשע"א | 075 - ו' במרחשון ה'תשע"א | 076 - י"ב במרחשון ה'תשע"א

משנה ב:
077 - י"ח במרחשון ה'תשע"א

משנה ג:
078 - כ' במרחשון ה'תשע"א | 079 - כ"ד במרחשון ה'תשע"א

משנה ד:
080 - כ"ז במרחשון ה'תשע"א | 081 - ב' בכסליו ה'תשע"א

משנה ה:
082 - ח' בכסליו ה'תשע"א

p>משנה ו:
083 - ט"ו בכסליו ה'תשע"א | 084 - י"ח בכסליו ה'תשע"א

p>משנה ז:
085 - כ"ב בכסליו ה'תשע"א

פרק ט'

משנה א:
086 - כ"ה בכסליו ה'תשע"א

משנה ב:
087 - ו' בטבת ה'תשע"א

משנה ג:
088 - ט' בטבת ה'תשע"א

משנה ד:
089 - כ' בטבת ה'תשע"א

משנה ה:
090 - כ"ח בטבת ה'תשע"א

משנה ו:
091 - ה' בשבט ה'תשע"א

משנה ז:
092 - ז' בשבט ה'תשע"א

משנה ח:
093 - י"ב בשבט ה'תשע"א

משנה ט:
094 - י"ט בשבט ה'תשע"א

משנה י:
095 - כ"ב בשבט ה'תשע"א

משנה יא:
096 - כ"ו בשבט ה'תשע"א

משנה י"ב:
097 - ג' באדר א' ה'תשע"א

פרק י'

משנה א:
098 - ו' באדר א' ה'תשע"א

משנה ב:
099 - י' באדר א' ה'תשע"א

משנה ג:
100 - י"ג באדר א' ה'תשע"א

משנה ד:
101 - י"ז באדר א' ה'תשע"א

משנה ה:
102 - כ' באדר א' ה'תשע"א

משנה ו:
103 - כ"ד באדר א' ה'תשע"א

משנה ז:
104 - כ"ז באדר א' ה'תשע"א

משנה ח:
105 - ח' באדר ב' ה'תשע"א

משנה ט:
106 - י"א באדר ב' ה'תשע"א

משנה י:
107 - ט"ו באדר ב' ה'תשע"א

דף הבית

הרשמה

הרב שמחה רוט

הקדשת שיעורים

צור קשר

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!